TẤM HÚT CHÂN KHÔNG PARKER TAIYO – TVP-C Series

Giá: Liên hệ
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp AL
Hotline: 0908011343

Category:
Brand:
TAIYO CAD/DATA Files retrieval table
Vacum Pad TVP series
File name Type Drawing Size(W/H) Scale ★CAD No.
TTVPC Vacum Pad TVP-C type 1200/ 1600 1/1 VACUUM
TTVPL Vacum Pad TVP-L type 3600/ 3000
TTVPD Vacum Pad TVP-D type 2100/ 1100
TTVPP Vacum Pad TVP-P type 5400/ 2650
TTVPR Vacum Pad TVP-R type 4500/ 2800